Sunday, May 22, 2011

Pangangailangan ng mga Kababaihan

Authored by Prof. Aliza Racelis. Reposting with permission.

MORAL na Kamalayan

Ang isinusulong namin sa grupong ito, at sa maraming pro-life groups, ay ang mga kabutihang-asal – tulad ng pagiging TAPAT ng mag-asawa, chastity education, pagtitimpi, pagsasakripisyo, atbp.– sapagka’t ito ang pangmatagalang solusyon sa tinatawag na “unwanted pregnancies” na laging bukang-bibig ng mga pro-R.H.Bill.

Nakasaad sa isang artikulo ng Philippine Population Review:

“…women who had unintended pregnancies or births were older, not living together with a partner, had no previous birth or had a closely-spaced birth interval, had both sons and daughters, rural residents, not well educated and poor. Moreover, these women were ever-users of contraceptives, had three or more living children and whose ideal number of children was lesser than what they actually had.”

Pagmasdan ang mga kataingan ng mga may “unintended pregnancies” – gumagamit ng kontraseptibo, wala sa nararapat na kalagayan ng nakikipagtalik –may lehitimong asawa at TAPAT sa asawa at sa asawa lamang kikilos ng ganito… [Sa mga single, ang chastity ay pag-iwas sa anumang aktibidad sekswal.]

[read the rest here]2 comments:

Aliza Racelis said...

Maraming Salamat po!
-Aliza Racelis

WillyJ said...

Kudos mam Aliza for forcefully presenting the prolife stand in GMA7's RH Bill Grand Debate